Sct. Severin Børnehuse
Sct. Severin Børnehuse
-----------------------------
6100 Haderslev
sctseverinboernehuse@haderslev.dk
7434 5484

Kalender

Sct. Severin Børnehuse er en kommunal aldersintegreret daginstitution, der er normeret til 331 børn i alderen 0-6 år.

Børnene er fordelt på 4 afdelinger: Ejsbølhus (68 børn i alderen 3-6 år), Havanna (77 børn i alderen 0-6 år), Rosengården (113 børn i alderen 0-6 år) og Sukkertoppen (73 børn i alderen 0-6 år). Se nærmere under menupunktet Afdelinger

Børns Søvn


Søvnforsker Søren Berg, læge Vibeke Manniche og andre fagpersoner der har beskæftiget sig med børns søvn, har dannet grundlag for den søvnpolitik vi har i Sct Severin Børnehuse.

Ifølge eksperterne er søvn et fysisk behov for barnet på lige fod med omsorg, mad og drikke. Altså - et helt basalt behov som skal være opfyldt for at barnet opnår optimale muligheder for trivsel og udvikling.

Det er vigtigt at børn i alle aldre får lov til at gennemsove søvncyklus både om natten og dagen. Konsekvensen af en brudt søvncyklus er et uroligt og utilfredst barn, der er længe om at vågne og har svært ved at falde i søvn igen. Det er derfor ikke er nogen god idé at vække børnene af middagssøvnen, i håb om at de vil sove bedre om natten. God søvn om dagen gør det tværtimod lettere for barnet at falde i søvn og sove om natten.

Søvnens 4 stadier

Søvnen er opdelt i 4 stadier, der går fra meget let søvn til dyb søvn.

  • Stadie 1: Glidende overgang til søvn – man vækkes let.
  • Stadie 2: Tungere søvn (15-30 min.). Man er sværere at vække.
  • Stadie 3: Dybere søvn.
  • Stadie 4: Dyb søvn (20-45 min.). Man er næsten umulig at vække. Ved vækning er man omtumlet og uklar.

Forløbet fra stadie 2-4 er svarende til 1 søvncyklus. I løbet af en nat gennemgår man ca. 4-5 søvncykli. Opvågninger mellem hver søvncyklus er almindelige og aftager fra barn til voksen.

Når vi sover deles søvnen i forskellige rytmer, og veksler mellem drømmesøvn og dyb søvn. I den dybe søvn arbejder mange slags hormoner bl.a. væksthor­monet og der sker en forebyggelse af sygdomme og den dybe søvn er derfor vigtig for barnets fysiske overlevelse.  Drømmesøvnen er kundskabsudviklende. Kroppen hviler men hjernen arbejder og det er her den psykiske overlevelse finder sted.

Hvis man ikke får tilstrækkelig søvn, bliver man fysisk sårbar overfor infektioner med manglende vækst og udvikling til følge, og psykisk stresset med bl.a. manglende koncentration, overskud og øget uro, irritabilitet og gråd til følge.

Det vil sige at god søvn medfører overskud på alle planer: Humøret stiger, san­seindtryk bearbejdes, immunforsvaret styrkes, man vokser bedre, og hjernen og kroppen reparer sig selv under søvn. Og når vi sover bearbejdes de oplevelser vi har I løbet af dagen. God søvn er derfor vigtig for at fungere godt – både som barn og voksen.

Så længe skal børn sove/døgn

  • 0–2 måneder: 16 – 20 timer.
  • 2 –12 måneder: 11–16 timer (middagslur x 1- 4).
  • 12 måneder – 3 år: 12 –13 timer (middagslur x 1 – 2).
  • 3–5 år: 11–12 timer (middagslur x 1 – 0).
  • 6 –12 år: 10 –11 timer.

Al forskning viser, at længden af middagsluren ingen indvirkning har på nattesøvnen for børn indtil ca. 4 år. Barnets biologiske ur sørger for, at barnet selv vågner, når de er færdige med luren. Hvis et barn vækkes af sin søvn – og dette finder sted hver dag, stresser vi barnet, og så kan det måske ikke falde i søvn om aftenen. En for kort lur kan nemt øge den natlige opvågnen. Hvis barnet derimod får lov til at sove den tid, det har brug for, vil barnet efterhånden regulere sig selv. Hvis man er stresset kan man slet ikke falde i søvn.

Vores søvnpolitik

Med udgangspunkt i denne forskning og viden betragter vi i Sct. Severin Børnehuse søvn som et basalt behov for trivsel og udvikling.

Vi sørger for at skabe rammer for at det enkelte barn får sovet tilstrækkeligt i dagtimerne, så vi får skabt de bedste forudsætninger for barnets fysiske og psykiske udvikling. Det betyder, at det enkelte barn skal have mulighed for at få den nødvendige søvn, så barnet er udhvilet og i trivsel.

Vi tilrettelægger dagens aktiviteter efter børnenes individuelle søvnbehov, og medmindre der er særlige forhold som gør sig gældende i forbindelse med det enkelte barns søvnmønster, sover børnene indtil de vågner af sig selv.

Nogle gode råd fra søvnlægen Søren Berg

Hvis forældre har problemer med deres barns søvnrytme, foreslår Søren Berg følgende:

Beslut jer for et fast tidspunkt at vække barnet. Eksempelvis kl. 6.30. Start så med at putte barnet kl. 21.00 eller hvornår I vurderer, at I kan starte. Væk barnet fast kl. 6.30 og juster dernæst ved at putte kl.20.45 i nogle dage. Dernæst putter I barnet kl. 20.30 osv.

Altså holdes morgenvækning, og sengetiden justeres, indtil det er gavnligt for barnet. Hold den samme døgnrytme - også i weekenden. Det understøtter barnets egen rytme og gør det lettere at putte.

Hvis et barn sover uhensigtsmæssigt for lidt om natten eller for sent om aftenen, så er det der, der skal gøres en indsat fra de ansvarlige voksne. Det er vigtigt at putte barnet inden det bliver overtræt, da overtrætte børn har sværere ved at falde i søvn og generelt sover dårligere natten igennem.

Det er vigtigt for os at barnets søvn fungerer – både i institutionen og i hjemmet. Vi vil derfor gerne hjælpe, rådgive og snakke med jer, hvis I oplever udfordringer hjemme. Børn kan i perioder have brug for hjælp til at ændre søvnmønster og det vil vi gerne hjælpe med.

PDF Version: Klik her