Sct. Severin Børnehuse
Sct. Severin Børnehuse
-----------------------------
6100 Haderslev
sctseverinboernehuse@haderslev.dk
7434 5484

Kalender

Sct. Severin Børnehuse er en kommunal aldersintegreret daginstitution, der er normeret til 331 børn i alderen 0-6 år.

Børnene er fordelt på 4 afdelinger: Ejsbølhus (68 børn i alderen 3-6 år), Havanna (77 børn i alderen 0-6 år), Rosengården (113 børn i alderen 0-6 år) og Sukkertoppen (73 børn i alderen 0-6 år). Se nærmere under menupunktet Afdelinger

ICDP


I Sct. Severin Børnehuse arbejder vi med ressource- og relationsorienteret pædagogik med anerkendende tilgang.
Samtlige medarbejdere har gennem de senere år gennemgået fælles uddannelsesforløb i ICDP og forventes certificeret i efteråret 2012.

Disse kompetencer skal sikre evne til at etablere følelsesmæssige kontakter og ud fra disse kontakter skabe et lærende og opdragende samspil.

En god relation er kendetegnet ved, at det ene menneske retter sin opmærksomhed mod et andet menneske og handler på en sådan måde, at det andet menneske blomstrer og oplever sig inkluderet i fællesskabet.
Relationer styrker vores fornemmelse af at tilhøre et fællesskab. Når vi oplever nærvær, åbenhed og interesse hos andre øges vores menneskelige velbefindende, og vi oplever at have et godt liv. Glæde, venlighed og anerkendelse er positive emotioner, der vitaliserer det relationelle forhold.
( Anne Linder Psykolog og forfatter )

For at sikre og understøtte relationer og den følelsesmæssig kommunikation arbejder vi ud fra ICDP tankens tre dialogformer.
Den følelsesmæssige dialog, samspilstema 1-4.
Den meningsskabende og lærende dialog, samspilstema 5-7.
Den guidende og vejledende dialog, samspilstema 8

De otte samspilstemaer

1. Vis positive følelser og glæde for barnet.
2. Se barnets initiativ – justér dig.
3. Inviter barnet til samtale – lyt og svar.
4. Vis venlighed og anerkendelse overfor barnet.
5. Fang barnets opmærksomhed.
6. Fasthold barnets opmærksomhed – vis følelser og entusiasme.
7. Forbind barnets oplevelse – uddyb og forklar.
8. Fortæl barnet hvad det må og skal. Trin for trin.Med udgangspunkt i anerkendende tilgang integrerer vi
de 6 læreplanstemaer i de daglige generelle pædagogiske metoder
samt projekter med udgangspunkt i de enkelte temaer