Sct. Severin Børnehuse
Sct. Severin Børnehuse
-----------------------------
6100 Haderslev
sctseverinboernehuse@haderslev.dk
7434 5484

Kalender

Sct. Severin Børnehuse er en kommunal aldersintegreret daginstitution, der er normeret til 331 børn i alderen 0-6 år.

Børnene er fordelt på 4 afdelinger: Ejsbølhus (68 børn i alderen 3-6 år), Havanna (77 børn i alderen 0-6 år), Rosengården (113 børn i alderen 0-6 år) og Sukkertoppen (73 børn i alderen 0-6 år). Se nærmere under menupunktet Afdelinger

Sprogvurdering


Det følger af dagtilbudsloven, at alle børn i alderen omkring 3 år skal have foretaget en sprogvurdering, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering.

Formålet med sprogvurdering og sprogstimulering til børn i alderen omkring 3 år er at sikre, at børn fra en tidlig alder får den nødvendige støtte i deres dansksproglige udvikling. Det er vigtigt for at de kan opnå et alderssvarende sprog til at trives og udvikles her og nu og få en god overgang til skolen. Sprogvurdering og sprogstimulering understøtter børns udvikling af dansksproglige kompetencer.

Sprogvurderingen skal anvendes som afsæt for at identificere børnenes sproglige udfordringer og ressourcer, der også skal være i fokus i forhold til, hvordan det enkelte barn bedst mulig tilegner sig dansksproglige kompetencer. Sprogvurderingen bidrager til, at sprogstimuleringen bliver tilrettelagt, så der bliver taget hensyn til det enkelte barns forudsætninger og behov.

I Haderslev Kommune anvender vi ”Sprogvurdering 3-6”, der er udviklet af Børne-og Socialministeriet og er en videreudvikling af Sprogvurdering af børn i treårsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen. Materialet er inkluderet i Hjernen&Hjertet, og kan anvendes til alle aldersgrupper fra 3-6 år.

Med Sprogvurdering 3-6 afdækkes børnenes Talesproglige og Før-skriftlige færdigheder.

De Talesproglige og Før-skriftlige færdigheder afdækkes ved at undersøge følgende områder:

  • Produktivt ordforråd
  • Sprogforståelse
  • Kommunikative færdigheder
  • Lydlig opmærksomhed
  • Bogstavkendskab
  • Skriftsprogskoncepter

”Sprogvurdering 3-6”  er ét sammenhængende materiale, hvor fire af deltestene anvendes til alle aldersgrupper, hvilket gør det muligt, at følge op på, indsatsens effekt indenfor udvalgte områder.

Det enkelte barns profil indeholder to opsummerede scorer i forhold til Talesproglige og Før-skriftlige færdigheder, som er vigtige for barnets sproglige udvikling og læring. Derudover indeholder profilen også en scorer for hver deltest, som er med til at nuancere styrker og udfordringer i forhold til barnets sprogudvikling. På baggrund af disse detaljerede resultater kan fagpersoner få den nødvendige viden om barnets sproglige formåen til efterfølgende at etablere konkrete pædagogiske indsatser.

De enkelte scorer afgør hvilke indsatsgrupper barnet placeres i og er som følgende:

  • Generel indsats
  • Fokuseret indsats
  • Særlig indsats

Sprogvurderingsmaterialet har til formål at vurdere både èt- og tosprogedes dansksproglige kompetencer. Sprogvurderingen gennemføres som en individuel test.

Sproget er af stor betydning for barnets personlige og sociale udvikling og et vigtigt kommunikationsmiddel i barnets kontakt med omverdenen. Undersøgelser viser, at mellem 4 og 19 pct. af børn i dagtilbudsalderen (afhængigt af definition og evalueringsmetode) har sproglige udfordringer og forskning peger ydermere på, at antallet af børn med utilstrækkelige sproglige kompetencer er stigende. (Børne- og Socialministeriet, 2017).

Vi har udarbejdet et hjælperedskab til vurderingen af hvorvidt et barn skal sprogvurderes: klik her