Sct. Severin Børnehuse
Sct. Severin Børnehuse
-----------------------------
6100 Haderslev
sctseverinboernehuse@haderslev.dk
7434 5484

Kalender

Sct. Severin Børnehuse er en kommunal aldersintegreret daginstitution, der er normeret til 331 børn i alderen 0-6 år.

Børnene er fordelt på 4 afdelinger: Ejsbølhus (68 børn i alderen 3-6 år), Havanna (77 børn i alderen 0-6 år), Rosengården (113 børn i alderen 0-6 år) og Sukkertoppen (73 børn i alderen 0-6 år). Se nærmere under menupunktet Afdelinger

Sygdom og medicin


Et sløjt barn kan fungere fint i hjemmet hvor forældrene er i nærheden, men hverdagen i en daginstitution er anderledes og kræver typisk mere overskud af dit barn, både fysisk og mentalt. Derfor er det også vigtigt at dit barn er helt rask, når det igen skal i daginstitution efter endt sygdom.

Sundhedsstyrelsen har fastsat regler for, hvornår et barn efter en sygdom igen må komme i daginstitution/dagpleje. Reglerne er lavet for at begrænse spredningen af smitsomme sygdomme.

Børn med feber, opkastninger eller påvirket almentilstand modtages ikke. Dvs. at barnet skal kunne deltage i almindelige aktiviteter både udendørs og indendørs uden at skulle skånes væsentligt. Under en infektionssygdom nedsættes modstandskraften og hvis barnet møder for tidligt efter en sygdomsperiode, får barnet lettere en ny infektion. Antibiotika (f.eks. penicillin) skal normalt gives hjemme. Barnet må tidligst møde efter 2 dages behandling. I forbindelse med kroniske sygdomme kan institutionerne påtage sig at give medicin.

Nogle forældre vælger at give deres syge barn paracetamol om morgenen, inden det afleveres i daginstitutionen/dagplejen. Men virkningen heraf ophører hurtigt og et barn bliver ikke raskt, når det får paracetamol.

Det er vigtigt at I giver os besked hvis jeres barn er sygt eller under behandling.

 

Medicingivning (Sundhedsstyrelsens retningslinjer)

Personalet i dagtilbud har ikke sundhedsfaglig baggrund og er derfor ikke uddannet til at observere og behandle syge børn. Akut syge børn må derfor ikke møde i pasningsordning, og ved akut opstået sygdom skal forældrene snarest muligt hente barnet.

Ved kroniske sygdomme kan det være nødvendigt at give medicin flere gange i løbet af dagen. Når medicinen ikke udelukkende kan gives på tidspunkter udenfor institutionstiden, bør personalet i det mulige omfang påtage sig at give børn lægeordineret medicin.

Der skal foreligge en instruks fra lægen i de tilfælde, hvor personalet har påtaget sig at give barnet medicin. Oftest vil der være tilstrækkelig instruktion om medicingivningen ved påskriften på medicinbeholderen. Beholderen skal have let læselig påskrift med oplysning om barnets navn, medicinens art og den ordinerede dosis.

I de tilfælde, hvor en mere grundig skriftlig instruktion om medicingivningen er nødvendig, kan institutionens ledelse anmode forældrene om en skriftlig instruktion fra lægen.

 

Link forholdsregler for de enkelte børnesygdomme: klik her